Tesisiniz BEKRA-Seveso kapsamında olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi kısa adıyla BEKRA veya dünyada bilinen adıyla SEVESO kapsamına kuruluşunuz giriyor mu? Nasıl öğrenirsiniz?

Türkiye’de BEKRA mevzuatı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’e göre uygulanmaktadır. Buna göre;

 1. Kuruluşunuzda bu yönetmelik EK-1 Bölüm-1’ de verilen adlandırılmış tehlikeli kimyasalları herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek EK-1 Bölüm -1 de bulunan tablonun sütun 2 veya sütun-3 de belirtilen miktarlarda depoluyorsanız BEKRA-SEVESO kapsamında bir kuruluşsunuz.
 2. Kuruluşunuzda bu yönetmelik EK-1 Bölüm-’2 de verilen adlandırılmamış tehlikeli kimyasalları herhangi bir zamanda, mevcut olan veya olması muhtemel en yüksek EK-1 Bölüm-2 de bulunan tablonun sütun-2 veya sütun-3 de  belirtilen miktarlarda depoluyorsanız BEKRA-SEVESO kapsamında bir kuruluşsunuz.

BEKRA Yönetmelik EK-1 tehlikeli madde listesine ulaşmak için tıklayınız

Kuruluşunuzda depoladığınız tehlikeli kimyasallar adlandırılmış listede yoksa adlandırılmamış listeye bakılır. Depoladığımız kimyasalın güvenlik bilgi formu verileri değerlendirilir.

Eğer depoladığınız kimyasal güvenlik bilgi formunda toksik, çok toksik, oksitleyici, patlayıcı, alevlenir (R10), kolay alevlenir (R17), çok kolay alevlenir (R12), çevre için tehlikeli (R50, R51/53), R14 veya R14/15, R29 risk ibareleri veya sınıfları mevcutsa adlandırılmamış listeye bakmalısınız.

Kuruluşunuz üst seviyeli tesis sınıfına giriyorsa;

 1. Güvenlik Raporu
 2. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP)
 3. Kantitatif Risk Analizleri (QRA)
 4. Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması (GYS)
 5. Dahili Acil Durum Planı (DADP)
 6. Kamunun Bilgilendirilmesi

Kuruluşunuz alt seviyeli tesis sınıfına giriyorsa;

 1. Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi (BKÖP)
 2. Kantitatif Risk Analizleri (QRA)
 3. Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması (GYS)

raporlamaları, analizleri ve yönetim sistemlerini kurmanız gerekmektedir.