Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Tamamen Değişti

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Tamamen Değişti »

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik tamamen değişti. BEKRA-SEVESO çalışmalarını tamamlama yükümlülüğü 1/7/2020 tarihine ötelendi. - Hepsini oku...

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Son Hali

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin Son Hali »

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nin ekleriyle birlikte son halini indirebilirsiniz. - Hepsini oku...

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Değişti

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Değişti »

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ve bu yönetmelik ek 2 formatına uygun örnek eğitim belgesini indirebilirsiniz. - Hepsini oku...

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Değişti

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik Değişti »

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 19.08.2017 tarihli Resmi... - Hepsini oku...

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişti.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Değişti. »

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 19.08.2017 tarihli Resmi... - Hepsini oku...

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Değişti.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Değişti. »

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik değişti. Yapılacak iş ve işlemler... - Hepsini oku...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti »

Yeni Planı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete' de yayımlandı. 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkıyor. - Hepsini oku...

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik »

Yeni "İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik" 24.01.2017 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girdi. - Hepsini oku...

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik »

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi. - Hepsini oku...

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB)

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (2014/29/AB) »

Yeni Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 03.11.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girdi. - Hepsini oku...