Güvenli İskele Kontrolü ve Raporlaması

İskele; Yapıların inşaatı, her türlü bakım onarım işleri, yıkım işleri faaliyetlerinde normal çalışma yüksekliğini aşan iş bölümlerine güvenli erişim ve çalışma ortamı sağlamak amacıyla kullanılan geçici iş ekipmanıdır. İskele ile yapılan çalışmalarda yüksekten düşüp yaralanma riski olduğundan bir yüksekte çalışmadır. Yüksekte güvenli çalışma tedbirleri alınmalıdır.

Güvenli İskele tanımı; 05.10.2013 tarihli ve 28786 numaralı Resmi Gazete’ de yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği  Yönetmeliği ve 19.09.2014 tarihli ve 29124 numaralı Resmi Gazete’ de yayınlanan Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ve İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İskelelerine Dair Tebliğde yapılmıştır.

Kullanılan iskelelerin TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri standardına uygun olmak zorundadır ve aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

  • İskele geçit platformları hareket etmeleri önlenecek şekilde iskeleye sabitlenmeli
  • İskele geçit platformu tüm iskele genişliği kapatıp boşluk bırakmayacak şekilde olmalı
  • İskelenin ön ve yan cephelerinde de 1 m yüksekliğinde ana korkuluk ve uygun yükseklikte ara korkuluk yapılmalı
  • Platforma bitişik 15 cm. yüksekliğinde topuk levhası takılmalı
  • İskele dış cephesine malzeme düşmesini önleyici alan perdesi gerilmeli
  • İskele katlar arasında güvenli geçişi sağlayacak uygun merdiven sistemi kurulmalı
  • İskelenin uygun yerlerinden yapı alanında bulunan taşıyıcı sistemlere (kolon, kiriş, döşeme) tijlerle bağlanmalı
  • İskele iç cephesi ile yapı alanı dış cephesi arasında en fazla 30 cm. boşluk bırakılmalı
  • İskelenin uygun yerlerine okunur ve görünür şekilde iskelenin taşıyabileceği yükü gösteren işaret levhası asılmalı

Yapı işlerinde (inşaat vb.) kullanılan dış cephe iskeleleri; Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; kurulduktan sonra bu konuda tecrübeli inşaat mühendisi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılabilir.

Yapı işlerinde (inşaat vb.) kullanılan dış cephe iskeleleri için; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre; iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi tarafından hazırlanmalıdır.

İnşaatlarınızda kullanacağınız iskelelerin bu yazıdaki özelliklere sahip olmasına gereklidir. İskele kurma, kullanma ve sökme planı olmalı ve kurulduktan sonra da iskele kontrol onay raporu hazırlanmalıdır.