İş Kazası Davaları İçin Uzman Görüşü/Mütalaası Alabilirsiniz

İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI
KUSUR ORANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN
UZMAN MÜTALAASI VE UZMAN GÖRÜŞÜ ALINMASI İHTİYACINIZ VARSA

Günümüzde gerek hukuk gerekse de ceza davalarında bilirkişi raporlarının hüküm kurulurken güçlü etkisi olduğu bilinmektedir. Ancak tüm bilirkişi raporlarında belirlenen kusur oranları olaya ve oluşa uygun olmamaktadır. Özellikle bilirkişilerin uzmanlık alanı dışında görev almaları, konuyla ilgili teknik bilgisinin yetersiz olması ve bilirkişilik yapmak için gerekli ve yeterli hukuki bilgisi olmamasından kaynaklı hatalı bilirkişi raporları yüzünden hukuk davalarında davalıların ceza davalarında sanıkların hatalı kusur değerlendirmeleri yüzünden sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu tarz sıkıntıların yaşanmaması için dava konusu olay ile ilgili konusunda uzman kişi(ler)den ceza davalarında uzman mütalaası hukuk davalarında uzman görüşü alması yargılama süreçlerinde çok etkili olmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Uzman görüşü” başlıklı 293. Maddesinde;
(1) Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.
(2) Hâkim, talep üzerine veya resen, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin çağrıldığı duruşmada hâkim ve taraflar gerekli soruları sorabilir.
(3) Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.”
5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “Bilirkişi raporu, uzman mütalaası” kenar başlıklı 67/6 Maddesinde;
Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Yerleşik Yargıtay içtihatlarında da uzman mütalaası veya uzman görüşü ile mahkeme tarafında resen görevlendirilen bilirkişi(ler) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunun çelişmesi durumundan çelişkileri giderecek yeni bir bilirkişi raporu alınmadan hüküm kurulmaması gerektiği yönündedir.
İş kazaları ile ilgili olarak gerek ceza davalarında (Ağır Ceza Mahkemesi, Asliye Ceza Mahkemesi) gerekse de hukuk davalarında (İş Mahkemesi) kusur değerlendirmesi yönünden uzman mütalaası ve uzman görüşü alınması davanın gidişatına tesir edecek kuvvetli delil niteliği kazanmaktadır.

İş kazalarından kaynaklı kusur değerlendirmesi bakımından oldukça tecrübeli bir öğretim görevlisi olarak iş kazası ile ilgili ceza davaları için uzman mütalaası ve hukuk davaları için uzman görüşü yazmaktayım. Davanın konusuna ve seyrine göre gerekliyse uzman görüşü/mütalaası yazımı için konusunda uzman kişilerle heyet oluşturarak uzman görüşü/mütalaası yazmaktayız. Eğer iş kazasından kaynaklı dava süreçlerinde kusur yönünden uzman görüşü/mütalaası ihtiyacınız varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Türkiye’nin her iline hizmet veriyorum.

Öğr. Gör. Burak TUNA
İnşaat Mühendisi
İş Güvenliği Uzm.&İşyeri Hekimi Eğiticisi
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Tel : 0 534 298 73 72
E posta: [email protected]