Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alıma Zorunluluğu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlük maddesine (Md.38) göre; az tehlikeli sınıf işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1/7/2016 tarihi itibariyle başlamıştır.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a) 6 ve 7 nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

İSG Kanunun 6 ve 7. maddeleri işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğundan bahsetmektedir.

Az tehlikeli sınıf işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalışan başına ayda en az 10 dk. ve işyeri hekimi çalışan başına ayda en az 5 dk. olacak şekilde görevlendirilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre; aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir. Yani çalışan sayısı az ve çok kısa çalışma süreleri olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma sürelerini birleştirerek hizmeti toplu halde verebilir.

Örneğin; 2 çalışanı olan az tehlikeli sınıf işyerinde iş güvenliği uzmanı çalışma süresi aylık 20 dk. işyeri hekiminin ki 10 dk. dır, yıllık toplam çalışma süresi iş güvenliği uzmanı için 4 saat (240 dk.) işyeri hekimi içinse 2 saat (120 dk.) dır. İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi bu sürelerin tamamını işyerine yapılan bir çalışma  ziyaretinde gerçekleştirebilir.

İlgili yönetmelik maddesi;

MADDE 11-(7) (Ek:RG-30/6/2016-29758) 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir.

İSG hizmetleri OSGB lerden veya serbest bireysel çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinden alınabilir. Serbest bireysel çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilecekse bu kişilerin işyerinde çalışma süreleri kadar (en az 1 gün) işyerinde çalışan görünmesi için SGK girişleri yapılmalıdır.

Bunun sebebi de İSG Kanunun aşağıdaki maddesidir.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.

Serbest çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet almanın avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

  • Her zaman aynı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alırsınız
  • Sizin işyerinizi kendi işyeri gibi gören kişilerden hizmet alırsınız
  • Ödediğiniz hizmet bedelini maaş gideri olarak gösterebilirsiniz

Sonuç olarak; az tehlikeli sınıf işyerleri 1/7/2016 tarihinden itibaren İSG hizmetleri almak zorundadır.