Tehlikeli Maddelerin Tehlike, Güvenlik ve Önlem Kodları, Sınıflandırma ve Etketlendirme Bilgileri Listesi