İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Belgelerinin Vize İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGELERİNİN VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Bilindiği üzere işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemleri 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” ile 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmekte olup, söz konusu Yönetmelikler uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin beş yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.

İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgelerinin vize işlemlerine ilişkin başvurularda;

1-       İSG-KATİP’ te kayıtlı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının Ek-1 (tıklayın indirin)’de yer alan dilekçe ile,

2-      İSG-KATİP’ te kaydı bulunmayan ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen işyeri hekimliği belgesine sahip kişilerin Ek-2 (indirmek için tıklayın)’de yer alan dilekçe ve ekleri ile

birlikte Genel Müdürlüğümüze talepte bulunmaları gerekmektedir. İSG-KATİP’ te kayıtlı olan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının geri gönderme masraflarından kaynaklı kamu zararını önlemek amacıyla duyuruda belirtilen dilekçe dışında herhangi bir belge göndermemeleri önem arz etmektedir.