TMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) 24.10.2013 tarih ve 28801 numaralı Resmi Gazete’ de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikle birlikte ülkemizde zorunlu hale gelmiştir. Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin TMGD bulundurma zorunluluğu vardır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının müfredatını belirlemiş olduğu eğitimi alıp sınavda başarılı olup TMGD sertifikasına sahip lisans mezunu kişidir. TMGD nin görevi yetki ve sorumlulukları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği ile belirlemiştir. Bir TMGD en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

adr kitap
Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması için ülkemizde Birleşmiş Milletlerin Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesinin yayınlamış olduğu Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması hükümler uygulanmaktadır. Bu anlaşma kısaca dünyada ADR olarak bilinmektedir.

Bir işletmenin TMGD bulundurma zorunluluğu olup olmadığını anlayabilmek öncelikle ADR ‘de bulunan Tablo A ‘daki tehlikeli maddeleri gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunması gereklidir. Eğer; bu tehlikeli maddelerle ilgili işlem yapıyorsa Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) alması gereklidir ve bununla birlikte TMGD bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.
Mevzuata uygun, doğru, güvenilir ve gerçek bir TMGD hizmeti almak için bizimle irtibata geçiniz.

Tmfb