İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasal zorunluluklar ilk olarak 4857 numaralı İş Kanunu madde 77-81 ile başlamıştır. İş Kanununa göre sadece 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde İSG çalışmalarını yapma zorunluluğu bulunuyordu. Kanunun bu maddeleri birkaç tüzükle uygulanıyor ama çok eksik kalıyordu.

30.06.2012 tarihli ve 28339 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, yurdumuzda İSG çalışmalarının gerçek anlamda başlaması açısından bir dönüm noktası olmuştur. İSG ile ilgili tüm çalışmalar İSG Kanunu ve bu kanuna bağlı yetmişten fazla yönetmelikle yürütülmektedir. 1.7.2016 tarihi itibariyle İSG Kanunun tamamı yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre işyerleri üç tehlike sınıfına ayrılmaktadır:

  • Az tehlikeli
  • Tehlikeli
  • Çok tehlikeli

Tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır. Sadece; 10’da az çalışan sayısı olan az tehlikeli işyerlerinde işveren veya vekili ÇSGB’nin düzenlemiş olduğu İSG eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanırsa, kendi işyerlerinin İSG hizmetlerini (periyodik muayene ve tıbbi tetkikler hariç) yürütebileceklerdir.

İşyerinin tehlike sınıfına göre iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalışma süreleri belirlenmiştir. Buna göre; iş güvenliği uzmanı çalışan başına ayda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırayla en az 10,20 ve 40 dk., işyeri hekimleri çalışan başına ayda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde sırayla en az 5,10 ve 15 dk. Hizmet vermek zorundadır.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; işveren ve hizmet sunanlar arasında mutabık kalınarak aynı sözleşme yılı içerisinde, aylık hizmet süreleri birleştirilebilir veya hizmet sunum aralıkları belirlenebilir. İşyerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetini bünyesinde SGK’lı göstermek kaydıyla serbest çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden veya OSGB lerden alabilir. Serbest çalışan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet almanın avantajları bulunmaktadır. Bunlar;

  • Her zaman aynı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alırsınız.
  • Sizin işyerinizi kendi işyeri gibi gören kişilerden hizmet alırsınız.
  • Ödediğiniz hizmet bedelini maaş gideri olarak gösterebilirsiniz.

İSG hizmetlerini yasal zemine oturtup çalışmalar yapabilmek için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimiyle İSG KATİP sisteminden sözleşme yapma zorunluluğu vardır. İSG KATİP sözleşmesi yapılmadan verilen hizmetler mevzuata göre geçersizdir. İşyerinizde İSG kültürünü oluşturmak istiyorsanız mevzuata uygun yapılmış risk analizi, acil durum planı, yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı, yıllık değerlendirme raporu ve çalışanlarınızın her birine İSG eğitimlerinin verilmiş olması gereklidir.
Mevzuata uygun, doğru, güvenilir ve gerçek bir İSG hizmeti almak için bizimle irtibata geçiniz.