Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti

2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkıyor.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.