Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Değişti »

Yeni Planı Alanlar İmar Yönetmeliği Resmi Gazete' de yayımlandı. 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkıyor. - Hepsini oku...