Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Duyuru (TMGD)

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in,  Tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda 31/03/2016 tarihine kadar, Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda faaliyet raporlarının bildirimine ilişkin geçen süre ile ilgili yapılan değerlendirmede; Bakanlığımızca hazırlanan yıllık faaliyet raporun yazılımının hazırlanmasını uzun sürmesi,  yıllık faaliyet raporu yazılım programının 23 Şubat 2016 tarihi itibarıyla e-devlet sistemine yüklenerek ilgililerin kullanımına açılması, faaliyet raporlama yazılımında daha önceden ön görülemeyen bazı aksaklıkların yaşanması ve sisteme girişte yaşanan yoğunlukların müşahede edilmesi üzerine, TMGD’lerin 2015 yılı verilerini içeren söz konusu yıllık faaliyet raporlarının 30/06/2016 tarihine kadar bildirebileceği yönünde, Genel Müdürlüğümüzün www.tmkt.gov.tr adresi üzerinden bir duyuru yapılmıştır.

Ancak geçen süre içerisinde, faaliyet raporu bildirimi yapacak TMGD’lerin sisteme girişte yaşadıkları yoğunluğun sürmesi ve TMGD’lerin istihdam edildikleri işletmelere ait faaliyet raporunda kullanacakları 2015 yılına ait verilere ulaşmada yaşadıkları sorunlar nedeniyle, 2015 yılına ait faaliyet raporu bildirim süresi bu yıla mahsus olmak üzere 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililere duyurulur.