Yasal Uygunluk Denetimi ve Üçüncü Taraf Gözetim Raporu

Uygunluk denetiminin amacı; yetkili bir üst makam tarafından saptanmış kurallara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır. Bu üst makam işletme içinden olabileceği gibi işletme dışından da olabilir. İşletme içinden yapılan denetime iç denetim, işletme dışından bir kuruluş tarafından yapılan denetime de dış denetim denir.

İşletmenizin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygunluğunun denetlenmesi (dış denetim) ve üçüncü taraf gözetim raporu hazırlanması hizmetini uluslararası standartlarda almak istiyorsanız lütfen benimle irtibata geçiniz.