Uluslararası İşgücünde Yeni Dönem

Uluslararası İşgücü’nde Yeni Dönem 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve  beyin göçünü tersine çevirecek, nitelikli yabancı çalışan sayısını artıracak Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’ndan geçti. Kanunla, Türkiye ekonomisine ve istihdamına olumlu etki edebilecek nitelikli yabancılara Turkuaz Kart verilmesinin önü açılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen kanun, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usuller ile uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor.

Kanunla,  uluslararası işgücü politikasına uygun olarak, Türkiye ekonomisine istihdamına olumlu etki sağlayabilecek, kalkınmayı destekleyecek yatırımları yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu, mesleki deneyimi ile öne çıkmış nitelikli yabancılara “Turkuaz Kart” verilecek.

Turkuaz Kartta İlk Üç Yıl Geçiş Dönemi

Turkuaz Kart,  ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek.  Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen Turkuaz Kart kaydı, yabancının başvurusu halinde kaldırılarak süresiz hale getirilecek.  Ayrıca Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancı çalışandan yürüttüğü faaliyet hakkında bilgi ve belge talep ederek yabancının aynı nitelikleri sürdürdüğünü ya da artı katma değer sağlayıp sağlamadığını kontrol edebilecek. Turkuaz Kart sahibi yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecek.

Çalışma İzni Tek Elden Verilecek 

Yeni düzenleme, nitelikli yabancı çalışana bir takım kolaylıkları da beraberinde getiriyor. Daha önceki yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışında başka bakanlık ve kurumlarca da verilen bazı çalışma izinleri artık tek elde toplanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilecek.

Yönetim Kurulu Üyelerine Kolaylık

Düzenleme ile daha önce izin muafiyeti alamayan kısa süreli hizmet veren yabancı çalışanların mağduriyeti de gideriliyor. Buna göre, çalışma izni muafiyetleri Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortaklarını kapsayacak şekilde düzenlenecek.

AR- GE Merkezlerinin Yabancı Çalıştırma Kriterleri Kolaylaştırılacak 

Yabancı bilim adamı ve araştırmacılar ile Ar- Ge merkezlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni almasını zorlaştıran,  çalışma izni başvuruları değerlendirilirken uygulanan bazı kriterlerde istisnalar getirilerek kolaylık sağlanacak.

Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu Oluşturulacak

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve uygulamak, Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun politika belirlemek amacıyla Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kurulacak. Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başkanlığında,  kamu kurumların üst düzey temsilcileri, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile toplanacak.

Çalışma İzinleri İptal Edilebilecek 

Kanunda belirtilen hükümlere aykırı çalıştığı tespit edilen Turkuaz kart sahiplerinin çalışma izni iptal edilebilecek.  Buna göre; çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi, başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının tespiti,  3 yıllık geçiş süresi içerisinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarca bildirilmesi, yabancının yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması durumlarında kartlar iptal edilecek.

Kaynak : ÇSGB