İSG Camiasında Birlik ve Beraberliğin Sağlanmasına Dair

İSG CAMİASINDA BİRLİK VE BERABERLİĞİN SAĞLANMASINA DAİR

Son günlerde iş sağlığı ve güvenliği camiasında hemen hemen her kesimden birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapılıyor. Bu hava İSG camiası açısından çok olumlu bir hava fakat dezavantajları da olabilir. Bu olumlu havayı biz İSG Profesyonelleri olarak düzgün bir şekilde yönetmeliyiz. Dezavantajı nedir ki birlik beraberliğin diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Şöyle ki; İSG camiasında ki kendinde lider vasıflarını göre herkes birlik, beraberlik ve dayanışma çağrısı yapıp ayrı ayrı hareket ederse camia da çok başlılık oluşacak ve bu durumda kutuplaşmalara sebep olabilecektir.

İSG camiası 3-4 farklı gruplaşmayı kaldırabilir lakin bu sayı artarsa camiaya fayda yerine zarar vermeye başlayacağını düşünüyorum. Bu sebepten camiada söz sahibi olan kanaat önderleri basit görüş ayrılıklarını ve eski kavgaları bir kenara bırakıp İSG camiasının güçlü geleceği için tekrar aynı masa etrafında oturup ortak paydada buluşabilmelidir.

İSG camiasının bir araya gelebilmesi için her kesimi kucaklayacak bir yapının ve havanın oluşması gerektiği aşikardır. Lakin ben iş güvenliği uzmanları, İSG teknikerleri ve İSG öğrencilerinin camia da tek başına oldukları görüşündeyim. Çünkü sahada ve yaptığımız akademik ve sosyal çalışmalarda işyeri hekimlerinin ve DSP’ lerin kendilerini bizlerden izole ettiğini üzülerek söylemek istiyorum. Birlik ve beraberlik için işe başlayan genç meslektaşlarımızın ve İSG bölümü öğrencilerinin de yapılan çalışmalara katılması sağlanmalı ve onlara da görevler verilmelidir. İş güvenliği uzmanlığı mesleğini farklı eğitim disiplinlerden gelen kişiler icra ettiği için bazen görüşler aynı noktada birleşemiyor. Bu durumda da herkesin düşüncesinin alınması açısından farklı eğitim disiplinlerden gelen meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini dinlemek önem arz etmektedir.

İSG öğrencileri ve genç meslektaşlarımıza gelince, birlik ve beraberlik ile ilgili yapılan organizasyonlara katılımcı olmaları hem kendilerinin mesleki gelişimi hem de önlerinde mesleği icra edecekleri uzun yıllar olup mesleğine sahip çıkmaları açısından çok önemlidir. Bu toplantılara katıldıkları takdirde vizyonlarının ve mesleğe bakış açılarının değişeceğini garanti ediyorum. Ayrıca bu toplantılarda yeni iş fırsatlarını da yakalayabilirsiniz.

Bir de son zamanlarda gelecek günler için enerjimizi alabilecek birlik ve beraberlik çağrılarına rağmen mesleğimizi ayrıştırmaya çalışan bir kesim oluştu. İSG bölümünde okuyan bazı öğrenciler ve bu bölümden mezun olup mesleğe yeni atılan bazı arkadaşlar, mühendis veya diğer eğitim disiplinlerinden mezun olup iş güvenliği uzmanlığı yapan meslektaşlarımızın bu mesleği yapmaması gerektiği ve hatta bunun için Kanunda düzenleme teklif edilmesi gerektiğini savunduğunu üzülerek görüyorum. Arkadaşlar bu düşünce tarzı tamamen ateşle oynamaktır. Daha mesleği icra etmeden, sahanın kokusunu almadan ve dinamikleri bilmeden bu düşünce tarzı olan kişiler mesleğe başlamadan kendini bitirmiş olurlar. Bu düşüncedeki arkadaşların İSG bölümünde öğrenim görürken size eğitim veren hocalarınız, sahaya çalışmaya başladığınızda size tecrübelerini aktaran iş güvenliği uzmanlarının, işyerini denetleyen müfettişlerin, STK’lar da başkanlık yapan kişilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünde görev yapan İSG uzmanlarının hangi meslek grubu mezunu olduğunu düşünmesini istiyorum.

İSG camiası çeşitli rakamlar söylense de aktif bu işi yapan 80.000 kişiden oluşan büyük bir camia, bu sebepten beraberlik ve dayanışmanın sağlanması için güçlü bir iletişime ihtiyaç olduğu aşikardır. Günümüzde en güçlü, hızlı ve kolay iletişim yönteminin sosyal medya olduğunu hepimiz biliyor ve kabul ediyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak sosyal medya çatısı altında İSG camiasının karışık ve dağınık şekilde yayıldığını gözlemledim. Yani; İSG camiasını tek çatı altında toparlayacak ve iletişimi sağlayacak güçlü bir sosyal medya yapılanması gerekiyordu. Bu düşünceden dolayı Nisan 2018’de İş Sağlığı ve Güvenliği Birlik ve Beraberlik Platformu istagram isimli sosyal medya hesabını kurdum. İlk önce Instagram’da güçlenmek istedim. Ardından da diğer sosyal medya grupları olan Facebook, Youtube ve Twitter’da da yerimizi aldık. İletişimimizin güçlü olması içinde Telegram gurubunu kurdum. Bu konuda ciddiyetimizi göstermek ve düşüncelerimi paylaşmak için ağustos ayının son haftası isgtagram.com internet sitesini kurdum.

isgtagram.com sosyal platformlarda bulunan sayfa ve gruplarımızın bir arada sizlere sunulması için planlanmıştır. İsgtagram, İSG Profesyonelleri tarafından gönüllülük esasınca bir araya gelerek doğal olarak ortaya çıkmış bir topluluktur.

İsgtagram olarak amacımız; İSG Profesyonelleri arasında birlik, beraberlik, dayanışma, paylaşma ve sağduyuyu ruhunu oluşturarak, İSG camiasının bir, iri, diri ve sağlam olarak kenetlenmesini sağlamaktır.

İsgtagram olarak misyonumuz; tarafsız, bağımsız, çıkar çatışmalarına yer vermeden tamamen gönüllük amacıyla çalışıp iş sağlığı ve güvenliği alanında İSG profesyonellerinin mesleki gelişimini sağlamak ve çalışanlar da İSG bilincini artırarak İSG kültürü oluşumuna katkıda bulunmak.

İsgtagram olarak vizyonumuz; İş sağlığı ve güvenliği alanında global ölçekte en geniş kitleye ulaşan en büyük sosyal sorumluluk platformu ve meslek topluğu olmaktır.

Sonuç olarak; İSG camiasının birlik ve beraberliğine katkı sağlamak isteyen ve bu konuda emek sarf edip bizimle paralel düşünen STK veya bağımsız platformların sosyal medya gücü olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteğiyle camia da birlik ve beraberliği sağlayarak mesleğimizin devlet ve işveren nezdinde söz sahibi olacağı günleri hep beraber göreceğiz.

Burak TUNA