İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Nasıl Para Kesilebilir?

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK NASIL PARA KESİLEBİLİR?

İşyerinizde çalışan bir işçiye gerekli sebeplere dayandırılarak para cezası uygulaması yapılabilir. İşçi ücretinden para kesme cezası 4857 numaralı İş Kanununa Madde 38’e göre kesilebilir.

“Ücret kesme cezası (4857 numaralı İş Kanunu)

Madde 38 – İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye’de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir.”

Bu Kanun maddesinin işleyişi ‘İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’ tarafından belirlenmiştir.

İş Kanunu ilgili madde ve yönetmeliğe göre bir işçiye para cezası kesebilmek için;

1.İşçi ile bir iş sözleşmesi yapılmış olmalı,

2.İş sözleşmesinde hangi durumlarda işçinin ücretinden para cezası kesileceği açık olarak belirtilmeli

3.Kesilen para cezası iş sözleşmesinde belirlenen geçerli bir sebebe dayandırılmalı,

4.Para cezası kesintisi sebepleriyle birlikte yazılı olarak işçiye bildirilmeli,

5.Kesilen para cezası bir ayda iki gündelik ücretinden fazla olmamalı,

6.İşçinin ücretinden kesilen para cezası ÇSGB’nin belirlemiş olduğu banka hesap numarasına ödenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

Sonuç olarak; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara uymayan işçilere ücretlerinden ceza olarak para kesebilmek için bunun iş sözleşmesinde belirtilmiş olması gereklidir. İş sözleşmesinde belirtilmemiş bir hususa dayandırılarak işçi ücretinden para kesintisi yapılamaz.

İşçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paralar ÇSGB’nin aşağıda hesap numarası verilen Banka hesabına yatırılmalıdır ve dekontları saklanmalıdır.

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN KESİLEN CEZA PARALARI HESABI

T.C. ZİRAAT BANKASI ANKARA-KAMU GİRİŞİMCİ ŞB.

Hesap No        : 38775369 – 5052

IBAN NO      : TR 83 000 100 2533 387 753 69 – 5052

Çalışma Genel Müdürlüğü Vergi Kimlik No: 815.029.2949