İş Kazası Olduğunda Yapılacak İşlemler Nelerdir?

İŞ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKEN İDARİ İŞLEMLER

1.İş kazasına uğrayan personel derhal gerekli sağlık yardımları yapılır.

2.İş kazası tutanağı düzenlenir. Şahitlerin ifadesi alınır.

3.Kaza jandarma veya polise derhal bildirilir.

4.http://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimFormu/welcome.do internet sitesinden en geç kazadan sonraki üç gün içinde iş kazası bildirilir. Buradan yapılan bildirim dışında SGK’ya veya ÇSGB’ye yazılı bildirim yapılması gerekmemektedir.

Kaza ile ilgili bir dosya hazırlanır. Evraklar burada muhafaza edilir.

Dosyada ayrıca ;

  • Çalışanın sigortalı işe giriş bildirgesi
  • İşe giriş sağlık raporu
  • Kaza tarihinden önceki dört aya ait ücret hesap pusulalarının sureti
  • İşçi çizelgesi
  • Eğitim belgesi ile diğer sertifikalar ve kişisel koruyucu donanım teslim tutanağı yer alır.
  • işyeri dışında uzun süreli iş yürütmekte ise görevlendirme yazısı

bulundurulmalıdır.