Hizmetler

➢ İş Güvenliği Uzmanlığı
İşyerinizin tehlike sınıfına göre çalışma süreleri kadar iş güvenliği uzmanlığı hizmeti verilir. İş güvenliği uzmanının Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf işyerlerine işçi başına aylık sırayla en az 10, 20 ve 40 dakika/ay hizmet vermesi gereklidir. İşyerinizin tehlike sınıfını öğrenmek için tıklayınız.

➢ Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerinin bünyesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Eğer; bu kriterlere uyan bir işletme iseniz TMGD hizmetinizi verebilirim.

➢ İşyeri Hekimliği
Tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı yanında işyeri hekimi de bulundurma zorunluluğu vardır. İşyeri hekimliği hizmetini de çalışma ortaklarımla beraber verebiliyorum.

➢ BEKRA-SEVESO Kapsamındaki Raporların Hazırlanması
Eğer işletmeniz Büyük Endüstriyel Kazalarının Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin (BEKRA) EK-1 inde bulunan tehlikeli maddeleri belirtilen miktarlarda depoluyorsa BEKRA-SEVESO kapsamındadır. BEKRA kapsamına giren tesisiniz için alt ve üst seviyeli kuruluşların hazırlaması gereken Güvenlik Raporu, Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi, Güvenlik Yönetim Sistemi, Kantitatif Risk Analizi ve Dahili Acil Durum Planı hazırlanması hizmetini veriyorum. BEKRA kapsamında EK-1 tehlikeli madde ve depolama miktarları listesine ulaşmak için tıklayınız.

➢ İşyerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Dış Denetimleri
İşyerinizdeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını dışarıdan bir gözle denetlenip eksikliklerinizi görüp aksiyon almak istiyorsanız, bine aşkın soruya cevap veren dış denetim hizmetinizi verebilirim.

➢ Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik gereği; patlayıcı ortam oluşturabilecek kimyasallarla çalışan bir işletmeye sahipseniz işyeriniz için “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlatmanız zorunludur. Patlamadan Korunma Dokümanını ancak bu konuda yeterli eğitimi almış mühendis tarafından hazırlanması gereklidir. Uluslararası standartlara ( TS EN 60079 10-1:2015; TS EN 60079 10-2:2015 standartları ve serisi) ve mevzuata uygun Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama hizmetini verebilirim.

➢ Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre tüm işyerlerinin risk değerlendirme raporu hazırlamaları zorunludur. İşyeriniz için risk değerlendirme raporunu uluslararası standartlara uygun olarak hazırlama hizmetini verebilirim.

➢ İskele Kontrol Onay Raporu Hazırlanması
Yapı işlerinde (inşaat vb.) kullanılan dış cephe iskeleleri; Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; kurulduktan sonra bu konuda tecrübeli inşaat mühendisi tarafından kontrole tabi tutularak, iskeleler ile ilgili özel tedbirlerde belirtilen hususları içeren kontrol raporu hazırlanır, rapor sonucunda sadece güvenli olduğu tespit edilen iskelelerde çalışma yapılabilir. İskeleleriniz için gerekli olan iskele kontrol onay raporu hizmetini verebilirim.

➢ İskele Kurulum-Sökülüm Planı Hazırlanması
Yapı işlerinde (inşaat vb.) kullanılan dış cephe iskeleleri için; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre; iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi tarafından hazırlanmalıdır. İskele kurma, kullanma ve sökme planı hazırlama hizmetini verebilirim.

➢ Tatbikat Uygulamalı Yangın Eğitimi
İşyerinizde çalışanlarınız için Yangın Eğitimi ve akabinde Yangın Tatbikatı Uygulama eğitimi hizmetini verebilirim.

➢ İskelelerle Yapılan Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
➢ Patlamadan Koruna Dokümanı Hazırlama Eğitimi
➢ Yüksekte Çalışma Eğitimi
➢ Diğer İSG ve TMGD Eğitimleri
➢ TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetleme ve Belgelendirme
➢ TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetleme ve Belgelendirme
➢ TS 18001 İSG Yönetim Sistemi Denetleme ve Belgelendirme